مشتریان

گزيده اي از مشتريان کفش دوئل :

كفش كانديدا يزد

خانه كفش خرم آباد

خانه كفش رشت

نمايندگي كفش دوئل نجف آباداصفهان

کفش تماشا تبريز

كفش رفاه سيرجان

كفش مژگان اهواز

كفش ميركازهي ايرانشهر

كفش پابن تهران

كفش متين تهران

كفش كريم لو تهران

كفش رنگارنگ لاهيجان

مجموعه زنجيره اي داركوب مازندران

كفش كوثري برازجان

كفش ليانا  مراغه

كفش اركيده زاهدان

كفش حسيني بندر گز

كفش فرهاد كرج

كفش آذري نظرآباد كرج و جمعا حدود ٤٣٠ نفر مشتري در سراسر ايران از شمال تا جنوب از كيش و قشم تا آستارا از شرق تا غرب از زابل تا بانه