درباره ما

اين مجموعه از سال ١٣٨٠ شروع به فعاليت نموده مديريت دوئل شامل سه نفر مي باشدكه هركدام به صورت مجزا در مسئوليتي كه به عهده شان گذاشته شده انجام وظيفه ميكنندسال هاي اول اين مجموعه با حجم كوچك و فقط توليد استارت زده شدهاز سال ١٣٨٣ به اين مجموعه دفتر پخش هم اضافه شده از حُسن هاي اين گروه ، سلامت كار و كليه مجموعه شامل كارگاه و دفتر پخش و انبار و از اين قبيل با ملكيت متعلق به خودشان ميباشد كه از اين بابت گفته ميشود كه به هرحال خيال مشتري از جوابگو بودن بابت كارها مطمئن تر ميشود

محصولات اين گروه فقط شامل كفش زنانه اعم از اسپرت ، كتاني، مجلسي، طبي مي باشد كه سعي شده كه طبق بازار مدل ها به روز باشدتا رضايت مشتري ها جذب شود 

از شش ماه دوم امسال يه دفتر پخش به اين مجموعه اضافه شده تا بتوان با ركود بازار مبارزه كرد و جذب حجم بيشتري از مشتري ها روند اقتصادي مجموعه را روي غلطك حفظ كرد

اميدواريم بتوانيم رضايت شما مشتريان محترم رو جلب نماييمو براي شما هم آرزوي موفقيت ميكنيم